Privacy

PRIVACYVERKLARING
Tecnotrade Holland B.V. respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie voor onze bezoekers hebben wij het volgende privacy beleid geformuleerd. Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende voorwaarden.
Artikel 1 - Wettelijke bepalingen
1. Website (hierna ook “De website”): www.tecnotrade.nl
2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): , gevestigd te Rafaëlweg 21, 6114 BX Susteren
Artikel 2 - Toegang tot de website
• De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële-, politieke- of publicitaire doeleinden.
Artikel 3 - De content van de website
• Nagenoeg alle foto's zijn onze eigen foto's. Echter soms gebruiken we een foto van derden. Ook gebruiken we onze eigen informatie. Mocht u hierover meer willen weten, of een bezwaar zien dan vernemen we het graag.
• Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.
Artikel 4 - Verantwoordelijkheden
• De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.
Artikel 5 - Het verzamelen van gegevens
• De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden uitsluitend gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw aanvragen of bestellingen.
Artikel 6 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
• Op grond van de AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@tecnotrade.nl
Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen
• U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@tecnotrade.nl
Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens en toepasselijk recht
• De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing.
Artikel 9 - Contact
• Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot info@tecnotrade.nl